Időpontfoglalás

Kérem válasszon egy szolgáltatást

Egyoldali ENG

Első vizsgálat

Kontroll

Kétoldali ENG

Teljes ENG

Kérem válasszon egy orvost

Dr. Horváth Dániel Sándor

Dr. Horváth Sándor

Dr. Kovács Attila

<p><strong>Egyetemi tanulm&aacute;nyok</strong></p> <p>Szegedi Orvostudom&aacute;nyi Egyetem 1994.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Szakvizsg&aacute;k</strong></p> <ul> <li>Belgy&oacute;gy&aacute;szat szakvizsga: 1999.</li> <li>Gasztroenterol&oacute;gia szakvizsga: 2002.</li> <li>Endoszk&oacute;pos ultrahang licenc vizsga: 2014.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Munkahely</strong></p> <ul> <li>1994-2010: Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;z II Belgy&oacute;gy&aacute;szat &eacute;s gasztroenterol&oacute;gia.</li> <li>2010-2014: Soproni Erzs&eacute;bet Oktat&oacute; K&oacute;rh&aacute;z &eacute;s Rehabilit&aacute;ci&oacute;s Int&eacute;zet Belgy&oacute;gy&aacute;szat &eacute;s gasztroenterol&oacute;gia oszt&aacute;ly.</li> <li>2014-től: Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;z II Belgy&oacute;gy&aacute;szat &eacute;s gasztroenterol&oacute;gia.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tanulm&aacute;nyutak</strong></p> <ul> <li>2005. R&oacute;ma - Agostino Gemelli University Hospital Digestive Endoscopy Unit</li> <li>2008. R&oacute;ma - Agostino Gemelli University Hospital Digestive Endoscopy Unit</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tov&aacute;bbk&eacute;pz&eacute;sek</strong></p> <p>A folyamatos hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi szakmai tov&aacute;bbk&eacute;pz&eacute;sekből n&eacute;h&aacute;nyat kiemelve:</p> <ul> <li>XXIIIth Gastroenterology and Endotherapy European Workshop, Bruxelles 2005.</li> <li>XXIVth Gastroenterology and Endotherapy European Workshop, Bruxelles 2006.</li> <li>Falk Symposium Mainz 2008.</li> <li>Endo Live Roma 2012.</li> <li>Endo Live Roma 2013.</li> <li>Endo Live Roma 2014.</li> <li>Endo Live Roma 2015.</li> <li>Endo Live Roma 2017.</li> <li>Endo Live Roma 2018.</li> <li>Hot Axios Training Boston Scientific Institute for Advanced Science, Paris, 09/11/2018.</li> <li>The 6th EUS-guided RFA Master Class in Marseille, 21-22/11/2018.</li> <li>Endo Live Roma 2019.</li> <li>ESD Basic Course, Prague, 31/10-01/11.2019</li> <li>Endoport 2020, 16-18/01/2020 Portsmouth, ESD Hands on Training</li> </ul> <br/><br/><br/> <p>A Szegedi Orvostudom&aacute;nyi Egyetem elv&eacute;gz&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően 1994-ben a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&aacute;rh&aacute;z II. Belgy&oacute;gy&aacute;szati &eacute;s gasztroenterol&oacute;giai oszt&aacute;ly&aacute;n kezdtem p&aacute;ly&aacute;mat, ahol a belgy&oacute;gy&aacute;szati &eacute;s gasztroenterol&oacute;giai diagnosztikus &eacute;s ther&aacute;pi&aacute;s betegell&aacute;t&aacute;s elm&eacute;leti &eacute;s gyakorlati szakmai tud&aacute;s&aacute;nak elsaj&aacute;t&iacute;t&aacute;sa mellett lehetős&eacute;gem ny&iacute;lt gyakorlatot szerezni a t&aacute;pcsatornai endoszk&oacute;pos vizsg&aacute;latok ter&eacute;n is. 2010 - 2014 k&ouml;z&ouml;tt a Soproni Erzs&eacute;bet Oktat&oacute; K&oacute;rh&aacute;z gasztroenterol&oacute;giai oszt&aacute;ly&aacute;n elt&ouml;lt&ouml;tt időszakot k&ouml;vetően t&eacute;rtem vissza a Markusovszky Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;zba, ahol jelenleg is dolgozom adjunctusk&eacute;nt.</p> <p>1999-ben belgy&oacute;gy&aacute;szatb&oacute;l, 2002-ben gasztroenterol&oacute;gi&aacute;b&oacute;l szakvizsg&aacute;ztam, majd 2014-ben haz&aacute;nkban az elsők k&ouml;z&ouml;tt szereztem meg endoszk&oacute;pos ultrahang vizsg&aacute;mat.</p> <p>Folyamatos hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi szakmai tov&aacute;bbk&eacute;pz&eacute;sek mellett 2005-ben &eacute;s 2008-ban k&eacute;t &iacute;zben is lehetős&eacute;gem ny&iacute;lt tud&aacute;som fejleszt&eacute;s&eacute;re R&oacute;m&aacute;ban, a vil&aacute;g egyik legelismertebb t&aacute;pcsatornai endoszk&oacute;pos szakembere Professzor Guido Costamagna keze alatt, az &aacute;ltala vezetett Endoszk&oacute;pos T&aacute;pcsatornai Seb&eacute;szeti oszt&aacute;lyon (Agostino Gemelli University Hospital Digestive Endoscopy Unit, Rome).</p> <p>Munk&aacute;m egyben a szenved&eacute;lyem, napi rendszeress&eacute;ggel v&eacute;gzem az endoszk&oacute;pos ter&aacute;pi&aacute;s beavatkoz&aacute;sok csaknem teljes palett&aacute;j&aacute;t. C&eacute;lom kellemes empatikus k&ouml;rnyezetben a legmodernebb technol&oacute;giai eszk&ouml;z&ouml;k alkalmaz&aacute;s&aacute;val pacienseink eg&eacute;szs&eacute;g&eacute;nek megőrz&eacute;se, valamint az időben v&eacute;gzett pontos diagn&oacute;zis fel&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;val a m&aacute;r kialakult betegs&eacute;g min&eacute;l koraibb st&aacute;diumban t&ouml;rt&eacute;nő kezel&eacute;s&eacute;nek megkezd&eacute;se.</p>

Dr. Kremzer Tamás

<p>Sz&uuml;let&eacute;si hely, idő: Kecskem&eacute;t, 1984.03.29.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Beoszt&aacute;s</strong></p> <p>Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;z &Aacute;ltal&aacute;nos-, &Eacute;r- &eacute;s Plasztikai Seb&eacute;szeti Oszt&aacute;ly<br />seb&eacute;sz szakorvos, Sz&uuml;l&eacute;szet- Nőgy&oacute;gy&aacute;szati Oszt&aacute;ly rezidens.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kor&aacute;bbi munkahelyek</strong></p> <ul> <li>2008-2009 Kiskunf&eacute;legyh&aacute;zi V&aacute;rosi K&oacute;rh&aacute;z Seb&eacute;szet Oszt&aacute;ly</li> <li>2009-2010 K&ouml;zponti gyakornok Szegedi Tudom&aacute;ny Egyetem Seb&eacute;szeti Klinika</li> <li>2010-2017 Kiskunhalasi V&aacute;rosi K&oacute;rh&aacute;z Seb&eacute;szeti oszt&aacute;ly</li> <li>2017- Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;z &Aacute;ltal&aacute;nos-, &Eacute;r- &eacute;s Plasztikai Seb&eacute;szeti Oszt&aacute;ly</li> <li>2019- Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;z Sz&uuml;l&eacute;szet- Nőgy&oacute;gy&aacute;szati Oszt&aacute;ly</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tanulm&aacute;nyok</strong></p> <ul> <li>1990-1996 II. R&aacute;k&oacute;czi Ferenc &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola (Kecskem&eacute;t)</li> <li>1996-2002 Katona J&oacute;zsef Gimn&aacute;zium (Kecskem&eacute;t)</li> <li>2002-2008 Szegedi Tudom&aacute;ny Egyetem &Aacute;ltal&aacute;nos Orvostudom&aacute;nyi Kar</li> <li>2015. Seb&eacute;szet szakvizsga</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tudom&aacute;nyos T&aacute;rsas&aacute;g</strong></p> <ul> <li>Magyar Orvosi Kamara</li> <li>Magyar Seb&eacute;sz T&aacute;rsas&aacute;g</li> <li>Magyar Nőorvos T&aacute;rsas&aacute;g</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Oktat&oacute;i tev&eacute;kenys&eacute;g</strong></p> <ul> <li>PTE Eg&eacute;szs&eacute;gtudom&aacute;nyi Főiskola Szombathelyi K&eacute;pz&eacute;si K&ouml;zpont Sz&uuml;l&eacute;sznő k&eacute;pz&eacute;s</li> <li>PTE Eg&eacute;szs&eacute;gtudom&aacute;nyi Főiskola Szombathelyi K&eacute;pz&eacute;si K&ouml;zpont &Aacute;pol&oacute; k&eacute;pz&eacute;s</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>A seb&eacute;szeti p&aacute;ly&aacute;t igazi hivat&aacute;snak tekintem. Fő &eacute;rdeklőd&eacute;si ter&uuml;letem a daganatos betegek műt&eacute;ti kezel&eacute;se , valamint a laparoscopos (hast&uuml;kr&ouml;z&eacute;ses) műt&eacute;ti elj&aacute;r&aacute;sok. Az ut&oacute;bbi időben &uacute;j ter&uuml;letk&eacute;nt a nőgy&oacute;gy&aacute;szati daganatos betegs&eacute;gek keltett&eacute;k fel &eacute;rdeklőd&eacute;semet.</p> <p>A mag&aacute;nrendel&eacute;semen v&aacute;rom azon betegeket, akik hasi panaszaik eredet&eacute;t szeretn&eacute;k<br />kider&iacute;teni, v&eacute;gb&eacute;lt&aacute;ji panaszaik vannak, bőrgy&oacute;gy&aacute;szati javaslatra k&eacute;rik bőrelv&aacute;ltoz&aacute;sok elt&aacute;vol&iacute;t&aacute;s&aacute;t, r&eacute;g&oacute;ta megl&eacute;vő sebeik kezel&eacute;s&eacute;ben k&eacute;rn&eacute;nek seg&iacute;ts&eacute;get, k&eacute;palkot&oacute; elj&aacute;r&aacute;sokkal (ultrahang, CT , vastagb&eacute;lt&uuml;kr&ouml;z&eacute;s, gyomort&uuml;kr&ouml;z&eacute;s) igazoltak seb&eacute;szeti kezel&eacute;ssel gy&oacute;gy&iacute;that&oacute; betegs&eacute;geket.</p>

Dr. Nagy Csaba Balázs

Németh Veronika

Dr. Varga Bence Attila

<p><strong>Sz&uuml;let&eacute;si hely &eacute;s idő</strong></p> <p>Kapuv&aacute;r, 1986.05.28.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Foglalkoz&aacute;s</strong></p> <p>belgy&oacute;gy&aacute;sz, angiol&oacute;gus</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Beoszt&aacute;s</strong></p> <p>Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;z I.sz. Belgy&oacute;gy&aacute;szati oszt&aacute;ly szakorvosa</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kor&aacute;bbi munkahelyek</strong></p> <ul> <li>2011 &ndash; Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;z</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tanulm&aacute;nyok</strong></p> <ul> <li>1993 &ndash; 2001 &ndash; P&aacute;li Szent Vince Katolikus &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola &ndash; Kapuv&aacute;r</li> <li>2001 &ndash; 2005 &ndash; R&eacute;vai Mikl&oacute;s Gimn&aacute;zium &ndash; Győr</li> <li>2005 &ndash; 2011 &ndash; Semmelweis Egyetem &ndash; Budapest</li> <li>2011 - Orvosdoktori diploma megszerz&eacute;se &bdquo;summa cum laude&rdquo; minős&iacute;t&eacute;ssel</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Egy&eacute;b szakmai k&eacute;pes&iacute;t&eacute;sek</strong></p> <ul> <li>2016 &ndash; Belgy&oacute;gy&aacute;szati szakvizsga megszerz&eacute;se &bdquo;kiv&aacute;l&oacute;an megfelelt&rdquo; minős&iacute;t&eacute;ssel</li> <li>2018 &ndash; Angiol&oacute;giai szakizsga megszerv&eacute;ze &bdquo;kiv&aacute;l&oacute;an megfelelt&rdquo; minős&iacute;t&eacute;ssel</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tudom&aacute;nyos &eacute;rdeklőd&eacute;si ter&uuml;let</strong></p> <p>Sz&iacute;v-&eacute;s &eacute;rrendszeri rizik&oacute;faktorok, perif&eacute;ri&aacute;s verő&eacute;rbetegs&eacute;gek, kr&oacute;nikus v&eacute;n&aacute;s kering&eacute;si zavarok, szokatlan lokaliz&aacute;ci&oacute;j&uacute; v&eacute;n&aacute;s elz&aacute;r&oacute;d&aacute;sok, &eacute;rbetegs&eacute;gek kezel&eacute;s&eacute;nek konzervat&iacute;v &eacute;s kat&eacute;teres megold&aacute;si lehetős&eacute;gei</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>D&iacute;jak</strong></p> <ul> <li>2019 &ndash; &bdquo;K&oacute;rh&aacute;z Kiv&aacute;l&oacute; Orvosa&rdquo;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tudom&aacute;nyos t&aacute;rsas&aacute;gi tags&aacute;g</strong></p> <ul> <li>Magyar Angiol&oacute;giai &eacute;s &Eacute;rseb&eacute;szeti T&aacute;rsas&aacute;g</li> <li>Magyar Cardiovascularis &eacute;s Intervenci&oacute;s Radiol&oacute;giai T&aacute;rsas&aacute;g</li> </ul>

Dr. Égi Csilla Viktória

<p><strong>Szem&eacute;lyes adatok</strong></p> <p>N&eacute;v: dr. &Eacute;gi Csilla Vikt&oacute;ria<br />Sz&uuml;let&eacute;si hely &eacute;s idő: Baja, 1987.03.03.<br />&Aacute;llampolg&aacute;rs&aacute;g: Magyar</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jelenlegi beoszt&aacute;s</strong></p> <p>neurol&oacute;gus szakorvos, műszakvezető oszt&aacute;lyos orvos &ndash; Markusovszky<br />Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;z, S&uuml;rgőss&eacute;gi Betegell&aacute;t&oacute; Oszt&aacute;ly</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tanulm&aacute;nyok</strong></p> <ul> <li>1993-1999 Baja, Gyakorl&oacute; &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola</li> <li>1999-2005 Baja, III. B&eacute;la Gimn&aacute;zium</li> <li>2005-2011 P&eacute;cs, PTE-&Aacute;OK, &aacute;ltal&aacute;nos orvos</li> <li>2016- 2018 Nemzetk&ouml;zi Massz&aacute;zsakad&eacute;mia: Gy&oacute;gy- &eacute;s Sportmasszőr k&eacute;pz&eacute;s</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Szakmai tapasztalat</strong></p> <ul> <li>2011-2016 Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;z, Szombathely Neurol&oacute;giai Oszt&aacute;ly &ndash; neurol&oacute;gus rezidens &eacute;s szakorvosjel&ouml;lt, neurof&iacute;ziol&oacute;giai tapasztalatszerz&eacute;s (ENG/EMG vizsg&aacute;latok)</li> <li>2016- Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;z, Szombathely S&uuml;rgőss&eacute;gi Betegell&aacute;t&oacute; Oszt&aacute;ly &ndash; neurol&oacute;gus szakorvos, oxyol&oacute;gia &eacute;s s&uuml;rgőss&eacute;gi orvostan &ndash; m&aacute;sodik első szakk&eacute;pz&eacute;s</li> <li>2019- Vas Megyei Rendőr-főkapit&aacute;nys&aacute;g &ndash; eseti jellegű alapell&aacute;t&oacute; orvosi feladatok</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tudom&aacute;nyos munka</strong></p> <ul> <li>2013- Nyugat-Pannon Neurol&oacute;giai F&oacute;rum &ndash; Szombathely: Guillain-Barr&eacute; szindr&oacute;ma, szokatlan eseteink</li> <li>2015- Improving Outcomes Achieved by a New Stroke Program in Hungary &ndash;Cerebrovasc. Dis. Extra 2015;5:132&ndash;138</li> <li>24. European Stroke Conference, Vienna: Acute ischemic stroke and thrombolytic therapy in Markusovszky University Teaching Hospital</li> <li>2016 - XI. P&eacute;csi S&uuml;rgőss&eacute;gi Napok - P&eacute;cs: Az akut stroke ell&aacute;t&aacute;s leg&uacute;jabb tapasztalatai a Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;zban</li> <li>2017 &ndash; A Magyar Stroke T&aacute;rsas&aacute;g XIII. Konferenci&aacute;ja - Győr: Poszter &ndash; Az akut stroke ell&aacute;t&aacute;s &aacute;talakul&aacute;sa a Markusovszky Egyetemi Oktat&oacute;k&oacute;rh&aacute;zban</li> <li>2019 - XVIII. Magyar S&uuml;rgőss&eacute;gi Orvostani Kongresszus &ndash; Si&oacute;fok: Poszter - Rivaroxaban kezel&eacute;s mellett jelentkező spont&aacute;n spinalis epiduralis v&eacute;rz&eacute;s</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tudom&aacute;nyos &eacute;rdeklőd&eacute;si ter&uuml;let</strong></p> <ul> <li>S&uuml;rgőss&eacute;gi neurol&oacute;giai k&oacute;rk&eacute;pek (pl. agyi kering&eacute;si zavarok, eszm&eacute;letveszt&eacute;sek,<br />fejf&aacute;j&aacute;s szindr&oacute;m&aacute;k, sz&eacute;d&uuml;l&eacute;ssel j&aacute;r&oacute;, k&ouml;zponti vagy perif&eacute;ri&aacute;s idegrendszert &eacute;rintő megbeteged&eacute;sek)</li> <li>F&aacute;jdalommal, zsibbad&aacute;ssal, &eacute;rz&eacute;skies&eacute;ssel, izomgyenges&eacute;ggel j&aacute;r&oacute; neurol&oacute;giai<br />k&oacute;rk&eacute;pek (pl. mono- &eacute;s polyneuropathi&aacute;k, alag&uacute;t szindr&oacute;m&aacute;k, nyaki- &eacute;s &aacute;gy&eacute;ki<br />gerincpanaszok)</li> <li>Egy&eacute;b belgy&oacute;gy&aacute;szati megbeteged&eacute;sek neurol&oacute;giai sz&ouml;vődm&eacute;nyei</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nyelvek</strong></p> <ul> <li>Magyar &ndash; anyanyelv</li> <li>Angol nyelv - felsőfok&uacute; komplex (C), k&ouml;z&eacute;pfok&uacute; komplex (C) orvosi szaknyelvi</li> </ul>

Kérem válasszon egy Önnek megfelelő időpontot


Szabad időpontok keresése...

None, -